Зміни та роз'яснення законодавства

news

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ЗАСВІДЧЕННЯ КОПІЙ СУДОВИХ РІШЕНЬ І ДОКУМЕНТІВ

З 01.01.2020 р. почала діяти нова Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена наказом ДСА від 20.08.2019 р. № 814 (далі – «Інструкція»). Наказом ДСА № 1196 від 24.12.2019 р. до Інструкції було внесено низку змін, зокрема, в частині засвідчення та видавання копій судових рішень і документів (розділ XI).

Так, учасникам справи, присутнім у судовому засіданні, копії судового рішення вручать негайно після проголошення такого рішення, під розписку безпосередньо в суді.

Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено в порядку письмового провадження чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копію судового рішення, засвідчену відповідно до вимог Інструкції, надішлють у порядку, визначеному законом.

Копія судового рішення, виготовлена апаратом суду, засвідчується відповідальною особою апарату суду та печаткою суду із зазначенням дати.

Якщо судове рішення не набрало законної сили, про це працівник апарату суду зазначить на копії, що видається чи надсилається; на копії судового рішення, що набрало законної сили, зазначається дата набрання ним чинності.

Копії судових рішень, що набрали законної сили або підлягають негайному виконанню, повинні бути прошиті, пронумеровані, засвідчені та скріплені відповідною печаткою суду. Вони можуть бути видані повторно за заявою особи у порядку, встановленому законодавством. Вони виготовляються апаратом суду лише після внесення суми судового збору за виготовлення копії судового рішення.

Копія судового рішення повинна відповідати оригіналу та може бути виготовлена шляхом:

– виготовлення ксерокопії з оригіналу судового рішення, яке знаходиться в матеріалах справи;

– роздруківки копії судового рішення, збереженого в електронному вигляді в АСДС.

Копія судового рішення (документа) засвідчується відміткою:

– «Згідно з оригіналом» (у разі засвідчення копії з паперового оригіналу документа) та може доповнюватися відмітками «Відповідає документу, що міститься в матеріалах справи» (у разі засвідчення копії з фотокопії (сканованої копії) судового рішення);

– «Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду» (у разі засвідчення з оригіналу електронного документа, збереженого в АСДС).

– на лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія».

На копії документа зазначається найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали і прізвище, дати її засвідчення. Відмітка про засвідчення розміщується нижче реквізиту документа «Підпис».

Якщо копія складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на три проколи, а на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом відповідальної особи апарату суду, засвідчена відбитком печатки суду, із відміткою «Всього в копії _____ арк.», посади та П.І.Б. відповідальної особи апарату суду.

Допускається засвідчувати копії документів поаркушно.

Копія документа скріплюється відповідною печаткою суду.

До копії судового рішення, до якого внесено зміни, також додається копія судового рішення, яким його змінено.

Особа, яка одержала копію судового рішення, іншого документа, повинна розписатись в її отриманні.

Важливо також зазначити, що судовим рішенням присвоять єврономери.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved