Зміни та роз'яснення законодавства

news

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВІ ПРАВИЛА ВИДАЧІ ВОДІЙСЬКИХ ПРАВ

Міністерство внутрішніх справ України (далі – «МВС») наказом від 22.05.2020р. №408 оновило Інструкцію про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, а також затвердило Інструкцію про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів.

Документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів (далі – «ТЗ»), є:

– свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, інформація про яке внесена закладом до ЄДР МВС;

– документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професіями «Водій автотранспортних засобів», «Водій мототранспортних засобів», «Водій трамвая», «Водій тролейбуса» (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації), видані закладом, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити у ТСЦ МВС, виданий документ, що засвідчує підготовку і перепідготовку водіїв ТЗ, вважається дійсним для складання іспитів протягом двох років з дня закінчення закладу.

Під час складання теоретичного і практичного іспитів використовуються технічні засоби контролю (у т.ч. фото- та відеофіксація) процесу складання іспиту. Порядок використання технічних засобів встановлено вказаною вище Інструкцією.

Теоретичний іспит приймається у спеціально обладнаному приміщенні ТСЦ МВС. Екзаменаційні білети містять 20 питань. Кожне питання має від двох до п'яти варіантів відповідей, лише один з яких правильний. Особі ставляться виключно ті питання, які відповідають категоріям ТЗ, право на керування якими вона бажає отримати.

У разі відкриття двох і більше категорій ТЗ теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії.

Час проведення теоретичного іспиту становить 20 хвилин з моменту виведення на екран монітора першого питання.

Теоретичний іспит вважається нескладеним у разі трьох помилок, ненадання відповіді у відведений час та користування додатковими електронними приладами, навчальною літературою, засобами зв'язку, пристроями зчитування, а також підказками інших осіб. Повторний теоретичний іспит призначається не раніше ніж через п'ять календарних днів, що обраховуються з наступного дня після складання іспиту.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту дійсний протягом трьох місяців.

Практичний іспит складається в тому ж ТСЦ МВС. Перед початком практичного іспиту екзаменатор ознайомлює особу з порядком його проведення.

Приймання практичного іспиту здійснюється у два етапи:

– перший етап: на майданчику для навчання з початкового керування;

– другий етап: в умовах дорожнього руху на визначених ТСЦ МВС маршрутах (за винятком перевірки навичок керування ТЗ категорій A1, A, B1).

Особа, яка не склала перший етап практичного іспиту, до другого етапу практичного іспиту не допускається.

Якщо особа не склала практичний іспит утретє, до наступного іспиту така особа допускається після проходження повторного курсу підготовки з практичного керування ТЗ у будь-якому закладі.

Оформлення та видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого здійснюється без складання іспитів.

У разі звернення власника втраченого або викраденого посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії ТСЦ МВС видає нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії втраченого або викраденого посвідчення.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved