Зміни та роз'яснення законодавства

news

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ НА РОБОТУ НОВОГО ПРАЦІВНИКА

Управління Держпраці в Івано-Франківській області надало наступні роз’яснення щодо оформлення на роботу нового працівника:

Відповідно до ст.24 Кодексу законів про працю (далі – «КЗпП») працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. №413 визначено, що роботодавець зобов’язаний подати повідомлення до органу Державної податкової служби до початку роботи новоприйнятого працівника).

Для оформлення трудових відносин особі, що претендує на роботу, необхідно написати заяву майбутньому роботодавцю про прийняття на роботу, подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я тощо.

До початку роботи роботодавцю необхідно:

1) подати повідомлення до Державної податкової служби про прийняття працівника на роботу. Таке повідомлення подається одним із таких способів:

– засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

– на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

– на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

2) видати наказ про прийняття працівника на роботу, з яким необхідно обов'язково під підпис ознайомити новоприйнятого працівника.

Після вищезазначених дій до початку виконання роботи працівника роботодавцю необхідно зробити наступне:

– роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу у таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

– ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

– визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

– проінструктувати працівника з правил охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Слід зазначити, що згідно зі ст.20 Закону України «Про охорону праці» допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони праці, забороняється. Це стосується також осіб, які приступають до роботи після укладення трудового договору.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved