Зміни та роз'яснення законодавства

news

ЯК ОСКАРЖИТИ ДІЇ ДЕРЖАВНОГО КАДАСТРОВОГО РЕЄСТРАТОРА

Рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора можна оскаржити до Держгеокадастру, його територіальних органів або до суду. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України № 1140 від 04.12.2019 р. набрала чинності 31.12.2019 р. Цією постановою оновлено Порядок ведення Державного земельного кадастру.

Так, Держгеокадастр розглядатиме скарги:

– на рішення державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову в здійсненні такої дії (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір);

– на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Держгеокадастру.

Територіальні органи Держгеокадастру розглядатимуть скарги:

– на рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об'єкти Державного земельного кадастру;

– щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що його веде;

– на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора (крім рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову в здійсненні такої дії).

Рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора можна оскаржити до Держгеокадастру та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Держгеокадастру можна оскаржити до Держгеокадастру протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Строк розгляду та вирішення скарги Держгеокадастром та його територіальними органами становить 30 календарних днів з дня її надходження в письмовій формі з обґрунтуванням продовження строків не пізніше ніж за 3 робочих дні до останнього дня визначеного строку.

Якщо розгляд і вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного кадастрового реєстратора, а також залучення скаржника чи інших осіб, Держгеокадастр та його територіальні органи можуть продовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржнику. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів з дня її надходження.

Днем надходження скарги вважається день її отримання Держгеокадастром або його територіальним органом з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, електронною поштою або під час особистого звернення скаржника, а якщо скаргу надіслано поштою – дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі коли останній день строку для подання скарг припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

Скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора або територіального органу Держгеокадастру має подати особа, яка вважає, що її права порушено, у паперовій формі під час особистого звернення чи надіславши поштове відправлення або в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг чи шляхом надсилання на адресу офіційної електронної пошти Держгеокадастру.

Скарга повинна містити:

1) найменування органу, до якого подається скарга;

2) повне найменування/П.І.Б. скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізосіб) або місцезнаходження (для юросіб), а також найменування/П.І.Б. представника скаржника, якщо скарга подається представником;

3) реквізити рішення, яке оскаржується, зміст оскаржуваної дії чи бездіяльності; зміст вимог скаржника та їх обґрунтування (у разі потреби до скарги додаються документи, необхідні для їх розгляду, або їх копії);

4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги – у разі подання скарги у паперовій формі; кваліфікований електронний підпис – у разі подання скарги в електронній формі.

Якщо скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора подає представник скаржника, до скарги необхідно додати довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену копію такого документа.

За результатами розгляду скарги Держгеокадастр і його територіальні органи прийматимуть мотивоване рішення про:

– відмову в задоволенні скарги;

– задоволення (повне чи часткове) скарги. Буде прийнято рішення про:

  • скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення її державної реєстрації;
  • внесення відомостей (змін до них) про об'єкт Державного земельного кадастру та виправлення технічної помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором;
  • надання відомостей Державного земельного кадастру;
  • тимчасове блокування доступу державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;
  • анулювання доступу державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;
  • притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Держгеокадастру;

– залишення скарги без розгляду.

Рішення щодо скасування рішення, тимчасове блокування та анулювання доступу прийматиме виключно Держгеокадастр.

У рішенні Держгеокадастру чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися кілька шляхів задоволення скарги. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надішлють скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення щодо скасування рішення про відмову в державній реєстрації, внесення відомостей (змін до них) про об'єкт Державного земельного кадастру та виправлення технічної помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором, надання відомостей Державного земельного кадастру виконуються у строки, передбачені законодавством, починаючи з наступного робочого дня після його прийняття. Для виконання таких рішень повторно подавати документи для проведення державної реєстрації земельної ділянки, виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, надання відомостей з кадастру та сплачувати адмінзбір не потрібно.

Тимчасове блокування доступу державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру триває протягом часу, необхідного для прийняття Держгеокадастром остаточного рішення за результатами розгляду відповідної скарги, і припиняється через поновлення або анулювання такого доступу за рішенням Держгеокадастру.

Держгеокадастр та його територіальні органи залишать скаргу без розгляду та повернуть її заявнику, якщо:

– скаргу подала особа, яка не має на це повноважень; її оформлено без дотримання встановлених вимог;

– є рішення цього органу з того самого питання;

– в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;

– закінчився встановлений строк подання скарги.

Держгеокадастр та його територіальні органи відмовлять у задоволенні скарги, якщо наявна інформація про:

– судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

– про судове провадження у зв'язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;

– а також якщо розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved