Зміни та роз'яснення законодавства

news

УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО ПЕРЕВІРКИ

12.12.2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду (проект № 2172). Цей Закон набуде чинності через три місяці з дня опублікування.

Визначено, що Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» не поширюється на дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять.

Крім того, дозволено при проведенні планової перевірки не допускати посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, до проведення перевірки характеристик продукції, не зазначеної у відповідному секторальному плані ринкового нагляду.

Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів органів ринкового нагляду та направлень на проведення перевірки. У разі одержання інформації про надання на ринку продукції, що становить серйозний ризик, відповідні накази та направлення видаються і оформлюються невідкладно.

Наказ має містити предмет перевірки (найменування виду (типу), категорії та/або групи продукції), найменування та адресу об'єкта, де розміщується продукція.

Направлення оформлюється на підставі наказу і підписується керівником органу ринкового нагляду або його заступником із зазначенням його прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою відповідного органу. Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

За результатами перевірки посадова особа органу ринкового нагляду складає акт.

Перевірки характеристик продукції проводяться:

1) у торговельних та складських приміщеннях суб'єктів господарювання;

2) у місцях введення продукції в експлуатацію (якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення її в експлуатацію);

3) за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;

4) у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції;

5) за місцезнаходженням органу ринкового нагляду.

Строк перевірки не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції 4 робочих днів, у виробника такої продукції – 5 робочих днів.

Визначено перелік обмежувальних (коригувальних) заходів щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить небезпеку чи ризик

Також визначено розміри штрафів, які накладаються за порушення.

До особи, яка ввела продукцію в обіг або вважається такою, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у наступному розмірі:

1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, – у розмірі 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – «НМДГ»), а за повторне протягом періоду від одного року до трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, – у розмірі 20 тисяч НМДГ;

2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім ряду випадків), – у розмірі 3 тисяч НМДГ, а за повторне порушення – у розмірі 6 тисяч НМДГ.

До розповсюджувача застосовуються штрафи в разі недодержання умов зберігання продукції, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, у розмірі 2 тисяч НМДГ, а за повторне протягом трьох років порушення – у розмірі 4 тисяч НМДГ.

До суб'єкта господарювання застосовується штраф в разі:

1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів – у розмірі від 2 до 10 тисяч НМДГ;

2) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, – у розмірі 1 тисячі НМДГ, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції – у розмірі 2 тисяч НМДГ;

3) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі 10 тисяч НМДГ.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved