Зміни та роз'яснення законодавства

news

У ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВНЕСЕНО ЗМІНИ

18.12.2019 р. набув чинності Закон № 139-IX щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності.

Законом збільшено штрафи за здійснення посадовою особою суб'єкта господарювання операцій з цінними паперами, які належать до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції або з порушенням умов ліцензування: наразі штраф становить від 17 тис. грн до 34 тис. грн. За такі самі дії, якщо вони пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, доведеться сплатити від 34 тис. грн до 85 тис. грн.

Порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, - тягне за собою накладення штрафу від 4 250 грн. до 8 500 грн. За невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов доведеться сплатити від 8 500 грн. до 25 500 грн.

У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено можливість:

- анулювання ліцензії повністю або частково - позбавлення суб'єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності або його частини, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

- зупинення дії ліцензії повністю або частково - тимчасове припинення суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;

- відновлення дії ліцензії повністю або частково - поновлення суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved