Зміни та роз'яснення законодавства

news

СКАСОВАНО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗАЧИТУВАННЯ НОМЕРІВ ЛІЦЕНЗІЙ У РАДІОРЕКЛАМІ

Кабмін погодився з пропозицією Дмитра Дубілета стосовно реалізації з 01.01.2020 р. строком на два роки експериментального проекту щодо рекламування на радіо окремих товарів (послуг) та осіб, що їх реалізують (надають). Відповідна постанова № 1024 від 11.12.2019 р. набрала чинності 17.12.2019 р.

Припиняється під час трансляції реклами на радіо поширення за умови подання рекламодавцем розповсюджувачу реклами на радіо інформації про:

– номер, дату видачі дозволу та найменування органу, який його видав, – щодо реклами послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають;

– номер ліцензії (дозволу), дату її (його) видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл), – щодо реклами послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають;

– реєстрацію відповідного випуску цінних паперів, зазначену у свідоцтві про реєстрацію такого випуску, – щодо реклами цінних паперів;

– наявність свідоцтва про внесення ІСІ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності ІСІ – щодо реклами інститутів спільного інвестування;

– наявність ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію, – щодо реклами товарів та/або послуг професійних учасників фондового ринку;

– наявність свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва – щодо реклами товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку;

– наявність свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва – щодо реклами послуг уповноважених рейтингових агентств;

– номер ліцензії (дозволу), дату її (його) видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл), – щодо реклами об'єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, у тому числі пов'язаних із залученням коштів населення.

При цьому необхідно зазначити, що ст. 24 Закону України «Про рекламу» передбачає, що реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію. Таким чином, виникає правова колізія.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved