Зміни та роз'яснення законодавства

news

ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу адвоката на ухвалу слідчого судді. Суд апеляційної інстанції зазначив, що захисник на підтвердження своїх повноважень додав до апеляційної скарги лише ордер та копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, але не додав копію договору про надання правової допомоги адвоката та витяг з Єдиного реєстру адвокатів України і таким чином не підтвердив свої повноваження на представництво.

Захисник зазначив, що дане твердження суперечить п. 2 ч. 1 ст. 50 Кримінального процесуального кодексу України (далі – «КПК України»), згідно з яким повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, а також суперечить ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», позиціям Верховного Суду та практиці Європейського суду з прав людини.

Касаційний кримінальний суд ВС погодився з позицією захисника, скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Суд касаційної інстанції зазначив, що згідно з п. 2 ч. 1 ст. 50 КПК України повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

У цьому випадку використана синтаксична конструкція, в якій однорідні члени речення з`єднані безсполучниковим зв`язком і між двома останніми членами речення стоїть розділовий сполучник «або». Тому п. 2 ч. 1 ст. 50 КПК України визначає, що повноваження захисника мають вважатися підтвердженими, якщо на додаток до документу, передбаченого п. 1, захисник надав хоча б один із документів, передбачених п. 2 ч. 1 цієї статті цього кодексу.

ВС зауважив, що відповідно до ч. 2 ст. 50 КПК України «встановлення будь-яких додаткових умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається». При цьому долучення до матеріалів кримінального провадження захисником витягу з Єдиного реєстру адвокатів України законодавством не передбачено (постанова Верховного Суду від 13.11.2019 р. у справі № 201/1058/19).

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved