Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ЩОДО ПОЛЕГШЕННЯ ДОСТУПУ ЗАХИСНИКІВ ДО ПІДЗАХИСНИХ

19.02.2021р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги» (проект №2063). Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Вказаним Законом внесено зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення» для вдосконалення механізму реалізації права на захист в кримінальному провадженні, а також під час відбування покарання шляхом унормування права захисника без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, що потребують такого захисту, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні.

Зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України

Згідно з текстом документа, який було підготовлено до другого читання, засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисником у кримінальному провадженні, адвокатом, законним представником, який представляє особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом, фахівцем у галузі права, який представляє особу в ЄСПЛ, законним представником неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною.

Таке право поширюється також на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, поміщені в карцер.

Засуджений має право на такі побачення без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години за власною ініціативою та/або ініціативою особи, на побачення з якою він має право.

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України

Згідно з текстом документа, який було підготовлено до другого читання, затримана особа, особа, взята під варту або обмежена у праві на вільне пересування в інший спосіб, має право на зустріч із захисником у кримінальному провадженні, адвокатом, законним представником, який представляє особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом, фахівцем у галузі права, який представляє особу в ЄСПЛ, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також має право на зустріч із своїм законним представником, негайно на її вимогу без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час за власною ініціативою та/або ініціативою захисника, законного представника.

Законний представник має право на невідкладну зустріч із підозрюваним, обвинуваченим за власною ініціативою та/або ініціативою підозрюваного, обвинуваченого без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні.

Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним зустріч без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту – мати такі зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні. Зустріч із захисником є конфіденційною, аудіо- та відеофіксація зустрічі та/або присутність на зустрічі інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника.

Захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого має право на зустріч із ним за власною ініціативою та/або клопотанням особи, стосовно якої він здійснює захист, за місцем перебування такої особи.

Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а підозрюваний, обвинувачений, засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим. Якщо підозрюваний, обвинувачений, засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захиснику про небажання продовжувати таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою для відмови адміністрацією установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із захисником наявність письмової заяви про відмову підозрюваного, обвинуваченого, засудженого від зустрічі. Відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із захисником тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Особа, яка прийняла рішення про зміну місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, зміну його правового та/або процесуального статусу, не пізніше 24 годин інформує письмово захисника, близьких родичів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого про його місце перебування, дату зміни місця перебування, правового та/або процесуального статусу, з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення та із зазначенням суб’єкта, який його прийняв. Відповідний інформаційний лист вручається адміністрацією установи також захисникам, близьким родичам невідкладно після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved