Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ЗУПИНЕННЯ СТРОКІВ ПОДАННЯ І РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА РІШЕННЯ ДПС

ДПС України роз’яснила, які тимчасові зміни прийнято щодо строків подання та розгляду скарг платників податків у процедурі оскарження рішень контролюючих органів. Йдеться про зміни до Податкового кодексу України (далі – «ПК України»), які передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» №540-IX.

Зупинили перебіг строків, встановлених ст.56 ПК України (в частин адміноскарження), які стосуються скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування сум відшкодування ПДВ та/або з від'ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Зміни передбачені підрозділом 10 Перехідних положень ПК України. При цьому таке зупинення не породжує будь-яких наслідків.

Тобто, якщо строк подання скарги припадає на період з 2 квітня до 31 травня 2020 року (включно), то строки подання таких скарг призупиняють. При цьому платник податків може подати відповідну скаргу з урахуванням часу, що минув до такого призупинення. Як результат, такі скарги повинні прийняти та розглянути контролюючі органи в загальному порядку.

Також, якщо строк прийняття рішень контролюючим органом по скаргах, які подані у період з 2 квітня до 31 травня 2020 року (включно) та/або не розглянуті станом на 18 березня 2020 року, припадає на період з 2 квітня до 31 травня 2020 року (включно), то прийняття таких рішень поза межами строків, визначених ст.56 ПК України, або якщо не надіслано/несвоєчасно надіслано платникам податків рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про продовження строків, не призводять до задоволення скарг платників податків.

Водночас з урахуванням того, що перебіг строків, які зупинялися, продовжується, то контролюючий орган має право прийняти відповідне рішення з 1 червня 2020 року з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

Важливо: перебіг строків розгляду скарг в адміністративному порядку не зупиняється та застосовуються наслідки порушення їх розгляду, передбачені п.56.9 ст.56 ПК України, стосовно скарг щодо законності декларування відшкодування ПДВ та/або з від'ємного значення з ПДВ.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved