Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ЗМІНИ ЩОДО ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

З 1 лютого 2022 року строк звернення із заявою до Європейського суду з прав людини (далі – «ЄСПЛ») було скорочено на третину і становить 4 місяці. До 31 січня 2022 року остаточне рішення національного суду можна було оскаржити до ЄСПЛ протягом 6 місяців.

Скорочення терміну звернення до ЄСПЛ передбачає Протокол №15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У ЄСПЛ можна оскаржити лише порушення державою в особі її органів, установ, організацій, посадових осіб чи інших владних суб’єктів прав людини або основоположних свобод. А використання усіх доступних ефективних національних засобів юридичного захисту є обов’язковою передумовою для звернення до ЄСПЛ.

Також необхідно враховувати, що у 2021 році ЄСПЛ оновив формуляри заяв та довіреностей, їх можна знайти на офіційному сайті ЄСПЛ (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home).

Заповнені формуляри надсилаються за адресою: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved