Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ЗМІНИ ЩОДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ДПС у м.Києві повідомила, що 23.05.2020р. набрав чинності Закон України №466-ІХ, яким, серед іншого, оновлено главу 3 Податкового кодексу України (далі – «ПК України») «Податкові консультації». Наразі ПК України визначає, що за вибором платника податків індивідуальні податкові консультації (далі – «ІПК») можуть надаватися не тільки в усній та письмовій формі, але і в електронній.

З 01.01.2021р. абзац 1 та абзац 2 п.53.1 ст.53 ПК України будуть виключені. Такі положення передбачають, що не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до ІПК, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

При цьому положення абзацу 1 п.53.1 ст.53 ПК України застосовуються до індивідуальної податкової консультації за умови, що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

У той же час з 01.01.2021р. наберуть чинності зміни до ст.112 ПК України, а саме буде визначено, що обставинами, які звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, зокрема, є вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, яка діяла у відповідності до ІПК, наданої такому платнику податків у паперовій або електронній формі, за умови, що така ІПК зареєстрована в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, або до узагальнюючої податкової консультації та/або до висновку об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду щодо застосування норми права, від якого в подальшому було відступлено (пп.112.8.2 п.112.8 ст.112 ПК України).

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved