Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ЗМІНИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до ст.65 Податкового кодексу України (далі – «ПК України»), якою визначено порядок взяття на облік самозайнятої особи.

Зокрема, з 23.05.2020р. відповідно до п.65.5 ст.65 ПК України взяття на облік самозайнятої особи здійснюється контролюючим органом у день отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб-підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність). Раніше взяття на облік самозайнятої особи здійснювалось контролюючим органом не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора.

Дані про взяття на облік фізичної особи-підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «ЄДР») у день взяття на облік у порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Взяття на облік фізичної особи-підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Раніше взяття на облік фізичної особи-підприємця підтверджувалось випискою з ЄДР, що надсилалась (видавалась) фізичній особі-підприємцю у порядку, встановленому Законом.

Також ст.65 ПК України доповнено новим п.65.9, відповідно до якого фізична особа, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, обліковується у контролюючих органах як фізична особа-підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Крім того, внесено зміни до п.65.10 ст.65 ПК України, якими визначено порядок внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи. Відтепер підставами для внесення такого запису будуть:

– внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця: з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

– припинення або зупинення незалежної професійної діяльності або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу: з дати прийняття уповноваженим органом відповідного рішення або іншої дати, визначеної законом, що регулює реєстрацію відповідної незалежної професійної діяльності, датою припинення, зупинення або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;

– закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо): з дати закінчення такого строку;

– анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем: з дати такого анулювання чи скасування.

У разі якщо після внесення до Державного реєстру запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved