Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ЗМІНУ ПРОЦЕДУРИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків опублікувало повідомлення про те, що з 1 січня 2022 року змінилися вимоги до надання суб’єктом владних повноважень (яким є ДПС) доказів на розгляд суду.

Так, Законом України від 30.11.2021р. №1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» були внесені зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – «КАС України»), згідно з якими суб’єкт владних повноважень зобов’язаний подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази на момент розгляду справи задля забезпечення дотримання засад змагальності сторін в адміністративному судочинстві та свободи в наданні ними своїх доказів, а також доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною 2 статті 77 КАС України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

До 1 січня 2022 року в таких справах суб’єкт владних повноважень не міг посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин. З огляду на це, суб’єкт владних повноважень був позбавлений процесуальної можливості надавати до суду всі наявні докази під час представництва інтересів держави в адміністративному судочинстві під час розгляду адміністративної справи в суді. Відсутність процесуальної можливості надавати до суду всі наявні докази, які були отримані суб’єктом владних повноважень після прийняття рішень, або вчинення дій чи бездіяльності не узгоджувалась з приписами пунктів 2, 4 частини 3 статті 2 КАС України.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved