Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНОЇ СТАТУТОМ

Головне управління ДПС у Харківській області надало наступне роз’яснення щодо того, які санкції можуть бути застосовані до юридичної особи, яка здійснює діяльність, не передбачену статутом:

Згідно з нормами ч.1 ст.19 Господарського кодексу України (далі – «ГК України») та ст.91 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України») юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

Відповідно до ч.2 ст.57 ГК України в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Ч.1 ст.259 ГК України визначено, що вид господарської діяльності зазначається у разі об'єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації.

Податкове законодавство не містить відповідальності платника податків за здійснення ним діяльності, яка не передбачена установчими документами такого платника податків.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved