Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО НАДУРОЧНИХ РОБІТ

Головне управління Держпраці у Київській області надало наступне роз’яснення щодо виконання працівниками надурочної роботи та граничних норм надурочних годин:

Відповідно до ст.62 КЗпП надурочні роботи (роботи понад встановлену тривалість робочого дня), як правило, не допускаються.

Граничні норми надурочних годин не повинні перевищувати для кожного працівника 4-х годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік (ст.65 КЗпП). При цьому власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

Для застосування надурочних робіт обов'язково слід отримати дозвіл виборного органу первинної профспілки (профспілкового представника) підприємства, установи, організації.

Роботодавець (власник або уповноважений ним орган) може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством:

1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;

2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку – для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;

3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, обладнання або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості працівників;

4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви. В цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

Відповідно до ст.63 КЗпП до надурочних робіт забороняється залучати:

– вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трирічного віку;

– осіб, молодших 18 років;

– працівників, що навчаються в загальноосвітніх школах та ПТУ без відриву від виробництва, в дні занять.

До надурочних робіт можуть залучатися за їхньою згодою:

– жінки, які мають дітей від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю;

– особи з інвалідністю (за умови, що така робота не суперечить медичним рекомендаціям).

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved