Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів) надало наступні роз’яснення щодо якісного оформлення договору оренди землі:

Перш за все, необхідно відповідально ставитись до оформлення документів. Для уникнення конфліктів ніколи не підписувати документи, попередньо їх не прочитавши. Адже, договір – це угода сторін. До укладання договору сторони повинні дійти згоди щодо усіх умов договору і тільки після цього укладати і підписувати договір.

Отже, договір оренди землі, це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

У договорі обов’язково зазначається наступна інформація (так звані істотні умови договору):

– земельна ділянка (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

– дата укладення та строк дії договору оренди.

Строк дії договору оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років. Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років.

Важливо знати, що право оренди виникає з моменту державної реєстрації. Але дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення, а не від дати державної реєстрації.

Орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Відсутність у договорі однієї з цих істотних умов є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди та визнання його недійсним. Типова форма договору оренди землі, затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

З липня 2020 року діють певні нововедення:

1. За бажанням однієї із сторін договір може бути посвідчений нотаріально. Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору та скасувати таку вимогу.

2. Так зване «автоматичне» поновлення договору у Державному реєстрі прав на той самий строк і на тих самих умовах, якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії договору, подає заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

3. Орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право на укладення договору оренди землі на новий строк, при цьому зобов’язаний повідомити орендодавця про намір скористатися переважним правом до закінчення строку дії договору у термін, встановлений договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору. До листа-повідомлення додає проект договору.

4. Орендодавець у місячний термін узгоджує із орендарем зміни до договору та укладає договір оренди. За наявності заперечень орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте рішення. Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору можуть бути оскаржені в суді.

Зміна умов договору оренди землі здійснюється:

– за взаємною згодою сторін;

– у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

Розірвання договору оренди землі здійснюється:

– за згодою сторін;

– на вимогу однієї із сторін – за рішенням суду;

– в односторонньому порядку – якщо це передбачено законом або договором.

Таким чином, за умови якісного оформлення договору оренди землі він стає юридичним захистом як орендодавця, так і для орендаря.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved