Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ВИПРАВЛЕННЯ ПРІЗВИЩА ПРАЦІВНИКА У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ

Державна служба України з питань праці (далі – «Держпраці») надала наступне роз’яснення щодо того, що робити, коли попередній роботодавець не зробив у трудовій книжці запис про зміну прізвища працівника:

Так, відповідно до п.2.13 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993р. №58 (далі – «Інструкція») зміна записів у трудових книжках про ПІБ і дату народження виконується роботодавцем за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім'я та по-батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.

Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім'я, по-батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.

Під уповноваженим органом слід розуміти відділ кадрів або інший підрозділ установи, який здійснює оформлення приймання та звільнення працівників, або відповідальна особа установи, на яку покладено обов'язок ведення трудових книжок працівників (посадовою інструкцією).

Отже, відповідно до вищезазначених вимог Інструкції запис до трудової книжки працівника щодо зміни прізвища повинен зробити роботодавець, в період роботи у якого працівник змінив своє прізвище.

Якщо ситуація із внесенням запису щодо зміни прізвища не може бути вирішена з об'єктивних причин (роботодавець ліквідований або перебуває на непідконтрольній території тощо), Держпраці вважає, що відповідні записи можуть бути внесені до трудової книжки працівника новим роботодавцем.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved