Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся працівник закладу освіти з проханням надати роз’яснення щодо необхідності внесення змін до трудової книжки у разі зміни назви предмету. З цього питання Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області надало наступне роз’яснення:

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. №58 (в редакції наказу Мінпраці та соцполітики від 08.06.2001р. №259/34/5), при внесенні відомостей про роботу у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства.

Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу.

У графі 3 пишеться: «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду.

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій». Відповідно до Покажчика професійних назв робіт за кодами професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. №327 (далі – «Класифікатор професій»), до професії викладач (код 23) належать такі професійні назви робіт (посад):

– викладач закладу вищої освіти (код 2320);

– викладач професійного навчально-виховного закладу (код 2320);

– викладач професійно-технічного навчального закладу (код 2320);

– вчитель закладу загальної середньої освіти (код 2320);

– вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти (код 2331);

– вихователь дошкільного навчального закладу (код 2332).

Таким чином, при внесенні до трудової книжки найменування роботи, професії (посади), назва предмету не зазначається.

Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві оформлюється в такому ж порядку, як і прийняття на роботу.

Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування: наказ (розпорядження), його дата і номер.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved