Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ ДО ТРУДОВИХ КНИЖОК ПРАЦІВНИКІВ

Головне управління Держпраці у Львівській області надало наступні роз’яснення щодо внесення записів до трудових книжок працівників:

Хто може робити виправлення запису у трудовій книжці у разі помилки?

Згідно з п.2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (далі – «Інструкція») у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис.

Як відбувається приведення у відповідність назви посади чи професії?

Приведення назви посади чи професії у відповідність до Класифікатора професій може здійснюватись без змін в організації виробництва і праці та відповідно про це не потрібно повідомляти працівника, що обіймає цю посаду (працює за професією), за два місяці. Достатньо лише видати відповідний наказ, на підставі якого внести зміни до штатного розпису, трудової книжки працівника, що обіймає цю посаду, посадової інструкції та доповнення до особового листка з обліку кадрів.

Оскільки Класифікатор професій не є нормативним актом, а є лише статистичним та рекомендаційним документом, рекомендовано в обов'язковому порядку видавати на підприємствах накази (розпорядження), які приводять у відповідність професійні назви робіт, затверджені штатним розписом підприємства, з професійною назвою робіт із Класифікатора професій. Також до штатного розпису слід вносити і відповідні зміни, якщо назва певної посади була записана правильно, але згодом внаслідок внесення змін та доповнень до Класифікатора професій або з виданням нової редакції Класифікатора професій зазнала змін.

Чи повинен працівник ознайомлюватися з новим записом у трудовій книжці?

Працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці під підпис в особистій картці, оскільки п.2.5 Інструкції передбачається, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під підпис в особистій картці, в якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки (вкладиша).

Якою є процедура приведення штатного розпису у відповідність до Класифікатора професій?

1. Здійснюється аналіз назв посад (професій) на відповідність Класифікатору професій.

2. Аналізуються фактично виконувані працівниками завдання та обов'язки на відповідність до назв посад (професій) з урахуванням кваліфікаційних характеристик та кваліфікаційних вимог, установлених для відповідних професій.

3. Оформляються результати аналізу штатного розпису та готується доповідна записка про необхідність внесення змін до штатного розпису.

4. Видаються накази з основної діяльності про внесення змін до штатного розпису і наказ з особового складу про внесення змін до трудової книжки працівників та інших кадрових документів (особова картка, посадова інструкція тощо).

Коли потрібно повідомляти працівника про зміну істотних умов праці?

Відповідно до ч.3 ст.32 КЗпП у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Отже, якщо зміна назви посади (професії) зумовлює зміну посадових (робочих) обов'язків, розряду, розміру оплати праці тощо, працівника має бути повідомлено про це не пізніше ніж за два місяці.

Чи варто оновлювати штатний розпис і коли?

Згідно з ч.3 ст.64 Господарського кодексу України підприємство, тобто роботодавець, має право самостійно визначати організаційну структуру, а також встановлювати чисельність працівників і штатний розпис. На сьогодні жодним нормативним документом не затверджено типової форми штатного розпису, крім підприємств, установ, організацій з бюджетним фінансуванням, які складають його відповідно до типової форми. Оновлення штатного розпису може здійснюватися шляхом внесення змін до чинного штатного розпису (кількість і періодичність таких нововведень не обмежується), або затвердженням нової редакції штатного розпису, що діятиме з тієї дати, яка буде в ньому зазначена. Такий формат є доцільним у разі, якщо треба внести багато змін.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved