Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТРАТУ КНИГИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Державна податкова служба України надала наступне роз’яснення про відповідальність фізичної особи-підприємця за неналежне ведення обліку доходів та витрат:

Фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, повинні дбати про належну організацію ведення обліку своєї діяльності та зберігання підтверджуючих документів.

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів), зокрема, контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому для подання податкової звітності.

Відновити втрачені документи платник податків зобов'язаний протягом 90 календарних днів з дня надходження такого повідомлення.

У разі невідновлення документів або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулося після використання платником податків права на їх відновлення, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення звітності.

Також у разі втрати Книги обліку доходів і витрат фізична особа-підприємець, яка є платником єдиного податку, повинна звернутися до органів внутрішніх справ, подати заяву про втрату Книги та отримати довідку про подання такої заяви.

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020,00грн.

До того ж, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат тягне за собою попередження або накладення адмінштрафу у розмірі від 51,00грн. до 136,00грн.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved