Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Київ) надало наступне роз’яснення щодо відповідальності за невиконання законних вимог державного виконавця:

Так, невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України. Варто пам'ятати, що вимоги державного виконавця щодо виконання рішень обов'язкові для всіх органів, установ, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території України.

Вимога державного виконавця є письмовим документом, який складається у випадках, передбачених законом, та є обов'язковою для виконання органами, установами, організаціями, посадовими особами і фізичними особами щодо надання державному виконавцю документів або їх копій, необхідних для здійснення його повноважень, вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення.

У вимозі зазначаються:

– найменування органу державної виконавчої служби;

– дата відкриття та номер виконавчого провадження;

– реквізити виконавчого документа, на підставі якого відкрито виконавче провадження (його резолютивна частина у разі потреби);

– прізвище, ім'я та по батькові державного виконавця;

– перелік дій, які необхідно вчинити;

– строк виконання вимоги;

– наслідки невиконання вимоги.

Вимога підписується державним виконавцем та надсилається поштою чи іншими засобами зв'язку або вручається державним виконавцем особі, яка зобов'язана вчинити дії.

У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1831 Кодексу про адміністративні правопорушення (несплата аліментів), чи порушення законних вимог виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення на бланку за встановленою формою.

Усі реквізити протоколу заповнюються виконавцем розбірливим почерком державною мовою. Не допускаються закреслення або виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

– дата і місце його складання;

– посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця, який склав протокол;

– відомості про особу, яка притягується до адміністративного правопорушення;

– нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення;

– прізвища, адреси свідків, якщо вони є;

– пояснення особи, яка притягуються до адміністративної відповідальності;

– інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Один примірник протоколу під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Зверніть увагу: відмова від підписання протоколу не є підставою для припинення провадження у справі.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно з законом. Зокрема, згідно зі статтею 76 Закону України «Про виконавче провадження» за невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог цього Закону, у т.ч. за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання боржником на вимогу виконавця декларації чи зазначення у декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну таких відомостей, неповідомлення боржником про зміну місця проживання (перебування) чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом виконавця винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

За низку діянь у межах виконавчого провадження передбачена кримінальна відповідальність, а саме:

– ст.164 Кримінального кодексу України (далі – «КК України») – ухилення від сплати аліментів на утримання дітей;

– ст.197 КК України – порушення обов'язків щодо охорони майна;

– ст.342 КК України – опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві;

– ст.382 КК України – невиконання рішення суду;

– ст.388 КК України – приховування майна.

Питання про притягнення до кримінальної відповідальності у виконавчому провадженні вирішують органи прокуратури, органи внутрішніх справ або суд на підставі подання державного виконавця.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved