Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БЕНЕФІЦІАРІВ

Міністерство юстиції України (далі – «Мін’юст») визначило порядок притягнення до відповідальності за неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження таких відомостей.

Так, наказ Мін’юсту «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» від 12.05.2020р. №1626/5 набере чинності через п'ять днів з дня, наступного за днем офіційного опублікування, крім деяких положень, внесених до Порядку надання відомостей з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, які набирають чинності з 15.07.2020р.

Зокрема, Порядок державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, доповнено пунктом 19. Встановлено, що у разі виявлення державним реєстратором фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження таких відомостей, таким реєстратором не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів територіальний орган Мін’юсту за місцезнаходженням відповідної юридичної особи шляхом направлення відповідного листа.

Зміни вносяться також до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Уповноваженими особами щодо складання відповідних протоколів про адміністративні правопорушення є посадові особи Мін'юсту та його територіальних органів.

У випадку виявлення відповідних порушень щодо неподання або несвоєчасного подання передбаченої інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або документів на підтвердження відповідних відомостей, а також у разі надходження такого повідомлення держреєстратора, Мін'юст або його територіальний орган рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення у місячний строк до Мін’юсту чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.6 ст.16611 КУпАП. У випадку порушення цього строку на звернення відповідну інформацію будуть передавати Державній службі фінансового моніторингу.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved