Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ВІДЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА З РОБОТИ ПІД ЧАС ПЕРЕРВИ

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області надало роз’яснення щодо ненадання роботодавцем працівнику права на відпочинок, а саме: незазначення у трудовому договорі місця та часу на відпочинок.

Так, працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки. Відповідно до ст.29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний, зокрема:

– роз'яснити працівникові його права та обов'язки;

– ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Відповідно до ст.66 КЗпП працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Таким чином, час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, а час перерви працівники використовують на свій розсуд.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved