Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО УХИЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19

Міністерство економіки України у листі від 03.11.2021р. №4706-06/52950-03 «Щодо дій роботодавця відносно осіб, які ухиляються або відмовляються від обов’язкової вакцинації проти COVID-19» навело алгоритм дій роботодавця відносно осіб, які не дотримуються вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19.

З урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021р. №1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р. N1236», Мінекономіки пропонує наступний алгоритм:

1. Роботодавець (з Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021р. №2153)) має поінформувати всіх працівників (без винятку) про:

– необхідність отримання обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19;

– можливі місця (пункти) проведення обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19;

– правові наслідки у разі відмови або ухилення від обов’язкового проведення профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (відсторонення від роботи).

2. За можливості здійснити заходи, спрямовані на організацію проведення обов’язкових профілактичних щеплень працівників проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 та іншу допомогу працівникам, з метою сприяння їх проведенню.

3. Задокументувати шляхом складання відповідного акта випадки ухилення або відмови працівників від проходження щеплення. У разі наявності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 – отримати копію висновку лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 (форма №028-1/о), виданого закладом охорони здоров’я.

4. У разі наявності задокументованих випадків ухилення або відмови працівника від проходження щеплення та якщо з моменту набуття чинності норм наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021р. №2153 (тобто з 08.11.2021р.) працівник продовжує ухилятись або відмовлятись від щеплення за відсутності протипоказань, роботодавець відсторонює працівника від роботи шляхом видання наказу (розпорядження) з обов’язковим доведенням його до відома особи, яка відсторонюється, не пізніше дня видання такого документа у встановленому порядку. Строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

5. За інформацією Міністерства охорони здоров’я України отримання однієї дози дводозної вакцини проти COVID-19 не вважається ухиленням або відмовою працівника від проходження щеплення, а відтак не може бути підставою для відсторонення.

6. Питання оплати періоду відсторонення необхідно вирішувати з урахуванням норм ч.1 ст.94 КЗпП та ч.1 ст.1 Закону України «Про оплату праці».

Оскільки під час відсторонення працівник тимчасово увільняється від виконання своїх трудових обов’язків та не виконує роботу, то за загальним правилом такому працівникові заробітна плата в період відсторонення не виплачується, якщо інше не встановлено законодавством.

Законодавством прямо не передбачено обов’язку роботодавця щодо збереження за працівником заробітної плати на період його відсторонення від роботи у зв’язку з відмовою або ухиленням від проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Водночас колективним та/або трудовим договором, рішенням роботодавця в межах компетенції може бути передбачено і інші умови.

7. Після усунення обставин, що обумовили відсторонення від роботи (закінчення дії карантину або отримання особою щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19) працівник має бути допущений до роботи.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved