Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ТЕ, ЯКА РОБОТА ВВАЖАЄТЬСЯ НАДУРОЧНОЮ

Надурочною є робота понад установлену тривалість робочого дня (тривалість зміни або понад нормальну кількість робочих годин за обліковий період при підсумованому обліку робочого часу) (ст.62 КЗпП).

Також надурочною вважається робота понад установлену ст.53 КЗпП скорочену тривалість робочого часу напередодні вихідних, святкових та неробочих днів.

Тобто якщо на підприємстві встановлено восьмигодинний робочий день, то залучати працівників до виконання робіт після зазначеного часу можливо тільки у порядку, передбаченому законодавством для залучення до надурочних робіт.

Слід мати на увазі, що надурочною вважається та робота, яка виконується з ініціативи роботодавця.

Не є надурочною:

– робота працівника більше належної тривалості робочого часу за власним бажанням;

– робота з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором час, але в межах законодавчо встановленої тривалості повного робочого дня;

– робота працівника з ненормованим робочим днем понад установлену норму робочого часу, крім випадків виконання за дорученням роботодавця роботи, що не входить до його обов'язків;

– відробіток недопрацьованих раніше годин для осіб з підсумованим обліком робочого часу і гнучким графіком роботи;

– робота, що виконується на підставі трудового договору в порядку сумісництва;

– відробіток днів відпочинку, що надаються членам неправославних релігійних громад для святкування їх релігійних свят відповідно до ч.3 ст.73 КЗпП.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved