Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ТЕ, ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ

З 05.09.2020р. відповідно до Постанови Верховної Ради України №795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року» в Україні розпочався виборчий процес.

Якщо громадянин впевнений, що його виборчі права порушено, або він незгодний з перебігом виборчого процесу, то він може звернутися до суду.

Виборчі права громадян належать до найважливіших прав і свобод людини, що гарантуються державою. Кожен громадянин України має право взяти участь у виборах, а підставою для реалізації виборцем права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці. У разі порушення такого права, аби захистити свої виборчі права шляхом уточнення списків виборців, у т.ч. включення або виключення зі списку себе чи інших осіб, виборець може звернутися до суду з адміністративним позовом у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (далі – «КАС України»).

Відповідно до ст.274 КАС України право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у т.ч. про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі. Такий позов розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до суду без сплати судового збору. Рішення суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно. Оскарження рішення суду щодо внесення змін до списків виборців не перешкоджає його виконанню.

Згідно зі ст.273, 275 КАС України право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій або рішення, дії чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ЗМІ, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників ЗМІ та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум, мають суб'єкти виборчого процесу, якщо таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі.

Позовну заяву може бути подано до суду у строк, встановлений ч.6-8 ст.273 КАС України, а саме:

– позовні заяви може бути подано до суду у п'ятиденний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності;

– позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування, можуть бути подані до суду у п'ятиденний строк, але не пізніше двадцять другої години дня, що передує дню голосування;

– позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, можуть бути подані до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Такі адміністративні справи суд вирішує у 2-денний строк після надходження позовної заяви. Якщо позовна заява надійшла до суду до дня голосування, то судді розглядають її протягом 2 днів, але не пізніше ніж за 2 години до початку голосування. Справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування, а справи, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування, судді розглядають протягом 2-х днів після надходження позовної заяви.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved