Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ТЕ, ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Зазвичай потреба у державній реєстрації незавершеного будівництва виникає тоді, коли є необхідність його відчужити чи передати в іпотеку.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про іпотеку» об'єкт незавершеного будівництва – це об'єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.

Так, до завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна). У разі необхідності така особа може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва після проведення державної реєстрації права власності на нього відповідно до закону (ч.3 ст.331 Цивільного кодексу України).

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – «Закон») передбачає, що право власності на об'єкт незавершеного будівництва підлягає державній реєстрації.

Перелік документів, необхідних для такої реєстрації, визначений у ст.271 Закону, а саме:

1. Документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об'єктом. Якщо право власності на земельну ділянку вже зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то такий документ подавати не потрібно.

2. Документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт. Якщо реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, то він не подається, а державний реєстратор з використанням вказаних у заяві відомостей про реєстраційний номер цього документа у режимі реального часу отримує відомості з Єдиного реєстру документів та перевіряє відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в ньому.

3. Документ, що містить опис об'єкта незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації такого об'єкта (технічний паспорт, із зазначенням відсотка готовності).

4. Рішення суду, що набрало законної сили, якщо право власності на об'єкт незавершеного будівництва набуто на підставі такого рішення. Якщо право власності на об'єкт незавершеного будівництва набувається на підставі договору, то державна реєстрація права власності здійснюється на підставі цього договору.

При цьому норми ст.312 Закону встановлюють, що державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з об'єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно із вчиненням такої нотаріальної дії, проводиться нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію, крім випадків нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов'язується з настанням певної обставини.

За державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2020 рік – це 210,00грн.).

Реєстрація здійснюється у строк 5 робочих днів.

Розмір адміністративного збору за скорочення строків державної реєстрації та підстави звільнення від його сплати визначені у ст.34 Закону.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved