Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ТЕ, ЯК ВИПИСАТИ ЗІ СВОГО ЖИТЛА ОСІБ, ЯКІ В НЬОМУ НЕ ПРОЖИВАЮТЬ

Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) надало наступне роз’яснення того, як виписати зі свого житла осіб, які вже там не проживають:

Відповідно до ч.1 ст.316 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Крім того, згідно зі ст.317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Ст.319 ЦК України визначає, що саме власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Особа має право на звернення до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Для початку в таких випадках потрібно скласти акт про осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні впродовж року.

Крім того, належним доказом відсутності певних осіб за місцем їх реєстрації є показання свідків.

Після зібрання всіх необхідних доказів того, що особа реально не проживає за адресою своєї реєстрації, наступним кроком є звернення до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

До позовної заяви додаються такі документи (зазначений перелік не є вичерпним, конкретний перелік документів визначається у кожному випадку):

– документ, що підтверджує сплату судового збору;

– документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно;

– документи, що підтверджують факт відсутності особи за адресою реєстрації без поважних причин понад один рік.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved