Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ТЕ, ЯК ВИПРАВИТИ ПОМИЛКУ У ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИХ ДОКУМЕНТАХ

Помилка в документах навіть в одну літеру може створити для людини значні проблеми, особливо якщо ці документи визначають право власності. В такому випадку людина фактично позбавляється права розпоряджатися власним майном. Єланецьке бюро правової допомоги надало наступне роз’яснення щодо виправлення помилок у правовстановлюючих документах:

Що таке правовстановлюючий документ?

Правовстановлюючий документ – це документ, який посвідчує правовий зв’язок конкретного майна з особою його власника та складений у порядку, передбаченому законодавством. Це може бути державний акт на право власності на земельну ділянку, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, трудова книжка, цивільно-правовий договір тощо.

Як можна виправити помилку в позасудовому порядку?

Найпростіший варіант вирішення проблеми – це звернення до органу, який видав документ, з проханням виправити помилку. Однак виправити помилку зможуть лише в тому випадку, якщо в документах, на підставі яких видавався правовстановлюючий документ, даної помилки не було, і помилка була допущена саме з вини органу, який видав правовстановлюючий документ.

В якому випадку потрібно звертатись до суду?

Якщо у виправленні помилки відмовлено або така установа ліквідована та архівні документи не збереглися, а орган, в якому знаходиться архівна справа, не наділений повноваженнями виправляти такі помилки, єдиним способом вирішення питання є звернення до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

Застосувати процедуру встановлення фактів, які мають юридичне значення, можна за наявності таких обставин:

– відповідно до закону такі факти породжують юридичні наслідки. Це означає, що саме від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;

– чинне законодавство не передбачає іншої можливості їх встановлення;

– заявник не може іншим чином отримати чи відновити втрачені документи, які посвідчують факти, які мають юридичне значення;

– якщо встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

Куди звертатись?

Заява про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення факту належності правовстановлюючого документа подається до місцевого суду за місцем реєстрації проживання.

Що потрібно вказати у заяві та які документи до неї додати?

Заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документа повинна містити:

– найменування суду, до якого подається заява;

– прізвище, ім’я та по батькові заявника та заінтересованих осіб, місце проживання, перебування, місцезнаходження для юридичних осіб, поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта, відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

– інформацію про те, який факт заявник просить встановити та з якою метою;

– причини неможливості відновлення документації, що посвідчує цей факт;

– докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про те, що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення.

Який розмір судового збору за подання заяви до суду?

За подання заяви про встановлення факту належності правовстановлюючого документа необхідно сплатити судовий збір. Його розмір становить для фізичних осіб 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved