Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ТЕ, ЩО ПОВИНЕН ЗРОБИТИ РОБОТОДАВЕЦЬ У РАЗІ СМЕРТІ ПРАЦІВНИКА

Працівник може бути звільнений тільки з підстав, передбачених законодавством. Однак КЗпП не містить такої підстави припинення трудового договору, як смерть працівника. Тому в такому випадку припинення трудового договору провадиться на підставі норм трудового законодавства з урахуванням норм цивільного законодавства. Управління Держпраці у Кіровоградській області надало наступне роз’яснення про те, що повинен зробити роботодавець у разі смерті працівника:

Так, у разі смерті працівника роботодавець повинен оформити припинення з ним трудових відносин, а саме видати відповідний наказ та усі належні померлому працівникові грошові суми виплатити членам його сім’ї або спадкоємцям.

Важливо!

Належним чином оформлене свідоцтво про смерть або ж рішення суду є підставою для припинення трудових відносин з померлим працівником. Поки у вас на руках не буде такого документа, припинити трудовий договір з таким працівником не вийде.

 

Кому виплачувати зарплату померлого працівника?

За правилами ч.1 ст.1227 ЦК України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини.

Отже, невиплачену за життя зарплату працівника за правилами ЦК України треба виплатити членам його сім’ї.

При цьому, зверніть увагу, що ч.6 ст.83 КЗпП регулює це питання по-своєму і зазначає, що у разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям. Як бачимо, якщо ст.1227 ЦК України говорить про виплату зарплати працівника, що помер, членам сім’ї, то в цій нормі вже з’являються не члени сім’ї, а «спадкоємці».

У більшості випадків судова практика вважає, що заробітну плату (у тому числі грошову компенсацію за невикористані померлим дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей) члени сім’ї померлого або оголошеного померлим можуть одержати відразу після відкриття спадщини (в день смерті або в день, з якого особа оголошується померлою), а спадкоємці (не члени сім’ї) – у строк, установлений для прийняття спадщини, тобто через шість місяців з дати смерті (рішення Деснянського районного суду м.Києва у справі №754/12893/16-ц від 11.12.2017р.).

Таким чином, судова практика визнає можливість виплати компенсації за невикористану відпустку членам сім’ї померлого. Основний аргумент: компенсація за невикористані дні відпустки входить до фонду додаткової заробітної плати (пп.2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати (затв. наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004р. №5)).

У свою чергу, суми зарплати виплачуються членам сім’ї померлого, тому роботодавець також має право виплатити членам сім’ї померлого працівника й компенсацію за невикористану відпустку.

Члени сім'ї: хто це?

Відповідно до ст.3 СК України сім’ю складають особи, які одночасно:

1) спільно проживають;

2) пов’язані спільним побутом;

3) мають взаємні права та обов’язки.

Які документи знадобляться?

Якщо за отриманням виплат до вас звернувся член сім’ї померлого працівника, який підходить під вищезгадані вимоги, він повинен надати підтверджуючі документи. Отже, для отримання виплат померлого родич повинен:

1) написати заяву на виплату;

2) надати копії підтверджуючих документів, серед яких:

– свідоцтво про смерть працівника або рішення суду;

– документи, які підтверджують, що він був членом сім’ї померлого (копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження (про усиновлення)), копії документів, які підтверджують факт спільного проживання, загального побуту, взаємних прав і обов’язків, кровного споріднення).

Що робити із заробітною платою, якщо працівник помер, а спадкоємці не з’являються?

Трапляється й таке, що ніхто не звертається за належними померлому виплатами. У такому разі рекомендовано надіслати на адресу померлого рекомендований лист, щоб повідомити про належні суми працівникові.

Якщо такі дії ні до чого не призвели, у роботодавця є два варіанти:

– зберігати кошти, які належать померлому працівникові, до появи спадкоємців. Списувати суму зарплати не можна;

– звернутися до послуг нотаріуса. Установа як боржник може погасити свій борг шляхом внесення заробітної плати, що належить померлому, на депозит нотаріуса (ч.1 ст.537 ЦК України, лист Міністерства юстиції України від 12.03.2012р. №113-0-2-12/13.1). Підтверджує факт внесення коштів на депозит квитанція, яку нотаріус видає після того, як переконається у надходженні коштів на рахунок.

Трапляються й випадки, коли зарплату померлого вже зараховано на зарплатний рахунок, а тільки потім з’ясувалося, що такий працівник помер. Що ж робити у такому разі? Виходить, що виконати положення ч.1 ст.1227 ЦК України вже не вийде? – У такому разі повідомте банк про смерть працівника, а він, у свою чергу, повинен закрити рахунок клієнта, щоб не допустити зняття грошей особами, які не мають на це права, адже проконтролювати цей процес ані ви, ані банк вже не можете. У такому разі ці суми вже входять до складу спадщини померлого й будуть отримані членами сім’ї або іншими особами тільки після прийняття спадщини.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved