Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ З ОСОБИ, ЯКА ПРОЖИВАЄ ЗА КОРДОНОМ

Відповідно до національного законодавства в українських батьків є певні зобов'язання, і зокрема, щодо утримання дитини до досягнення нею повноліття. Цей обов'язок однаковий для всіх, незалежно від того, в якій країні проживає той з батьків, який повинен його виконувати. Хибною є думка батька або матері, які виїхали за кордон, що це дозволить їм уникнути необхідності виконувати обов'язки перед дітьми.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Київ) надало наступні роз’яснення щодо особливостей стягнення аліментів із-за кордону:

Україна є учасницею низки двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють вирішувати питання стягнення аліментів. Так, у 2006 році Україна ратифікувала Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном 1956 року. Процедура стягнення аліментів за цією Конвенцією визначена Інструкцією про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2006р. №121/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.12.2006р. за №1390/13264).

Отже, якщо батьки чи діти з тих чи інших причин не можуть самостійно врегулювати питання щодо обов'язку утримання, на допомогу приходить міжнародно-правовий механізм вирішення цих питань, зокрема, шляхом звернення до суду.

Під час звернення з позовом до суду, якщо одна зі сторін проживає за кордоном, необхідно, крім вимог чинного національного законодавства, враховувати також і положення відповідних міжнародних договорів України, які діють у відносинах між Україною та іноземною державою.

Для того, щоб стягнути аліменти з особи, яка проживає за кордоном, громадяни України мають два шляхи:

1) звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в Україні і є рішення суду);

2) звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із заявою про встановлення рішення щодо аліментів.

У випадку виникнення необхідності стягнення аліментів з осіб, які перебувають на території іноземної держави, з якою Україна уклала відповідний міжнародний договір, заінтересована особа може звернутися для отримання більш детальної інформації щодо вимог оформлення документів до відповідного територіального управління юстиції за місцем проживання.

 

Які документи необхідно подати та як працює процедура

Належним чином оформлену заяву, клопотання надсилають до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

Міністерство юстиції України як запитуючий центральний орган протягом 30-ти календарних днів після отримання заяви:

– перевіряє наявність у ній інформації і документів;

– може повернути заяву заявнику для дооформлення у разі необхідності;

– заповнює формуляр про передачу та направляє його разом із заявою до центрального органу запитуваної Договірної держави;

– у разі необхідності сприяє заявнику у вирішенні питання щодо здійснення перекладу документів мовою запитуваної Договірної держави відповідно до умов Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007р.;

– на звернення запитуваного центрального органу отримує від заявника додаткові документи, необхідні для розгляду заяви, зокрема довіреність на право представництва інтересів заявника у справі;

– на звернення центрального органу запитуваної Договірної держави надає засвідчені компетентним органом України копії документів.

Міністерство юстиції України письмово повідомляє особу, яка ініціювала стягнення аліментів, про хід і результати розгляду заяви чи клопотання – після отримання інформації від іноземних органів.

Наразі аліменти від громадян інших держав в Україні не оподатковуються.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved