Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державна служба України з питань праці у зв’язку із затвердженням 11.03.2020р. Кабінетом Міністрів України заходів, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)» Київської міською державною адміністрацією (протокол №9) від 11.03.2020р. щодо забезпечення недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання, інформує про наступне:

Ч. 1 ст. 2 КЗпП визначено, зокрема, що право громадян України на працю (тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру), включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.

Ст. 46 КЗпП визначено, що відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством. Таким чином випадки відсторонення працівника від роботи чітко визначено законодавством.

Водночас абз. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України "Про охорону праці" визначено, що працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Ч. 2 цієї статті зазначено, що працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених в частині першій вимог.

З огляду на зазначене та з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров'я та забезпечення безпеки працівників та оточуючих, у разі виявлення у працівника первинних ознак захворювання роботодавцям рекомендується негайно забезпечити направлення такого працівника для медичного огляду та встановлення відповідного діагнозу.

Крім цього, зауважено, що відсутність працівника на роботі у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, хворобою, що підтверджується відповідними документами, не може бути підставою для звільнення чи відсторонення такого працівника. А надання працівником виданого у встановленому порядку листка непрацездатності є підставою для призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до ст. 22-24, 30-34 Закону Украъни "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Разом з тим Мінекономіки та Держпраці пропонують роботодавцям, за можливості, максимально забезпечити використання дистанційної форми праці та (або) гнучкого режиму робочого часу, запроваджувати режим роботи на умовах скороченого та неповного робочого часу з урахуванням вимог, визначених законодавством, а також максимально сприяти реалізації права працівників на отримання, за їх проханням, оплачуваних відпусток та відпусток без збереження зарплати, що надаються працівникам в обов'язковому порядку, та відпустки без збереження зарплати, яка надається за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством.

Поряд з цим рекомендовано забезпечити працівників антисептичними та дезінфікуючими засобами та проінформувати їх про профілактичні заходи, розміщені на офіційному сайті МОЗ.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved