Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ ІЗ ЗАСУДЖЕНОЮ ОСОБОЮ

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) надало наступне роз’яснення щодо порядку укладення шлюбу із засудженою особою:

Положення Конституції України свідчать, що засуджена особа не позбавляється всіх прав і свобод, зокрема, сімейних. Згідно з п.3 ст.63 Конституції України засуджена особа користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. Конституція проголошує, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається (ст.24 Сімейного кодексу України (далі – «СК України»)). Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі, повторний шлюб може бути зареєстрований лише після припинення попереднього шлюбу (ст.25 СК України). Право на шлюб мають особи, які на день реєстрації шлюбу досягли шлюбного віку.

Порядок реєстрації шлюбу із засудженою особою визначено Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні (далі – «Правила»). Відповідно до Правил державна реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання в установах виконання покарань, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням цієї установи на загальних підставах, передбачених законодавством.

Адміністрація установи виконання покарань забезпечує засуджену особу бланком заяви про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми. Після заповнення засудженим тієї частини заяви, яка стосується його, начальник установи виконання покарань звіряє вказані в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, який міститься в особовій справі засудженого, засвідчує справжність його підпису відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат» та направляє цю заяву особі, з якою засуджений бажає зареєструвати шлюб. Одночасно цій особі повідомляються найменування та адреса відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань, у якому може бути проведена державна реєстрація шлюбу.

При погодженні на державну реєстрацію шлюбу із засудженим особа заповнює отриману заяву в тій частині, що стосується її, у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань.

Якщо особа, яка погодилась на державну реєстрацію шлюбу із засудженим, не може через поважні причини особисто подати отриману заяву про державну реєстрацію шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань, заяву засудженого та заяву з відомостями про себе, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчено, особа надсилає поштою до цього відділу.

Відповідно до ст.30 СК України наречені зобов’язані повідомити один одного про стан свого здоров’я. Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим. Приховування відомостей про стан здоров’я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану під час приймання заяви про державну реєстрацію шлюбу інформує наречених про можливість здійснення медичного обстеження та за їх бажанням видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я (п.8 глави 2 розділу ІІІ Правил).

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який отримав заяву (заяви) про державну реєстрацію шлюбу, призначає дату та час державної реєстрації шлюбу, про що заздалегідь повідомляє наречених, а також адміністрацію установи виконання покарань, у якій утримується засуджена особа, яка бажає зареєструвати шлюб. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, можливе скорочення місячного строку державної реєстрації шлюбу.

Державна реєстрація шлюбу проводиться в присутності нареченого та нареченої у приміщенні, визначеному адміністрацією установи виконання покарань.

Державна реєстрація шлюбу з особами, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, здійснюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану в слідчих ізоляторах лише з письмового дозволу органу досудового розслідування, суду (судді), у провадженні яких знаходиться справа, у тому самому порядку і за тими самими правилами, які встановлені для державної реєстрації шлюбу в установах виконання покарань.

На підставі актового запису про шлюб кожному із подружжя видається свідоцтво про шлюб.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved