Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

У листі Міністерства юстиції України від 05.02.2021р. №5297/3319-33-21/8.4.4 було надано наступне роз’яснення щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – «КБВ») юридичної особи:

«Оскільки у 2020р. нормативно-правовий акт, яким мали бути затверджені форма та структура власності, прийнятий не був, то подання відомостей про КБВ вперше відповідно до закону очікуватиметься у 2021р. після прийняття зазначеного нормативно-правового акта.

Зауважуємо, що внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про КБВ до моменту затвердження форми та змісту структури власності Є МОЖЛИВИМ, проте після затвердження форми та змісту структури власності все одно протягом трьох місяців необхідно буде подати державному реєстратору пакет документів для оновлення відомостей про КБВ у зазначеному реєстрі.

Наголошуємо, що до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ не вимагається.

Однак у випадку необхідності звернення до державного реєстратора для проведення реєстраційної дії, не пов’язаної з внесенням інформації про КБВ, на виконання вимог ч.4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» має обрати один із наступних варіантів:

– у випадку актуальності відомостей про КБВ, які наявні в Єдиному державному реєстрі, проставляється відмітка у полі «в актуальному стані» та сторінки 2 і 3 не заповнюються;

– у випадку відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ чи необхідності оновлення їх у зв’язку з певними змінами необхідно проставити відмітку у полі «потребують оновлення» та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБУ.

Враховуючи викладене вище, у разі актуальності відомостей про КБВ, які наявні в Єдиному державному реєстрі, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ не вимагається.»

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved