Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ПОДАННЯ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРУ ДОКУМЕНТІВ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

У листі Міністерства юстиції України №3887/8.4.4/32-20 від 23.04.2020р. надано, серед іншого, наступні роз’яснення:

Слід зазначити, що Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – «Закон про реєстрацію») не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (далі – «КБВ»).

Щодо подання нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, зауважуємо, що подавати необхідно сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано.

Якщо заявником у заяві буде позначено, що відомості про КБВ є актуальними, подання документів, які передбачені для встановлення відомостей про КБВ, Закон про реєстрацію не передбачає.

Положення щодо неподання інформації про КБВ у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є КБВ такої юридичної особи, виключено із Закону про реєстрацію.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved