Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО «ПЛАВАЮЧИЙ» ВИХІДНИЙ У ГРАФІКАХ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ

Головне управління Держпраці в Одеській області надало наступне роз’яснення щодо дотримання права працівника на відпочинок при складанні графіків роботи (змін) для працівників:

На практиці трапляються випадки, коли працівникам роботодавці із п'ятиденним робочим тижнем пропонують такий режим відпочинку: один постійний вихідний день – субота, другий вихідний – «плаваючий». Працівники самостійно «домовляються» про черговість надання другого вихідного дня. Але чи гарантує такий режим роботи роботодавця права на відпочинок?

Чинне законодавство України не виключає можливості того, що з урахуванням інтересів роботодавця другий вихідний день може припадати на будь-який день тижня і не обов’язково повинен передувати неділі або слідувати за нею.

Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні має визначатися графіками роботи роботодавця або його окремих структурних підрозділів, або окремих категорій працівників і, як правило, має надаватися підряд із загальним вихідним днем.

Графіки роботи мають бути погодженими з профспілкою.

Але чи законно надавати вихідні дні в різні дні тижня? У ст.69 КЗпП встановлено, що в організаціях, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з роботою транспорту, вихідні дні надають в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності.

Порядок чергування працівників в змінах має визначатись правилами внутрішнього трудового розпорядку. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності (ст.58 КЗпП).

Графіки змінності складають і доводяться до відома працівників, як правило, не пізніше, ніж за один місяць до введення їх в дію (п.13 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.1984р. №213).

Тому вихідні дні для працівників визначають відповідно до графіка роботи організації, а в безперервно діючих організаціях – відповідно до графіка змінності.

При складанні графіків змінності слід враховувати вимоги ст.70 КЗпП щодо тривалості щотижневого безперервного відпочинку, згідно з якою тривалість безперервного щотижневого відпочинку має становити не менше ніж 42 години.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved