Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СУМІЩЕННЯ ПОСАД І ПРОФЕСІЙ

Управління Держпраці у Рівненській області роз’яснило, чи має право роботодавець, який встановив суміщення за своєю ініціативою, звільнити або перевести на іншу роботу працівника, якщо той подав заяву про припинення виконання роботи за суміщенням.

Так, ст.31 КЗпП визначено, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Проте, законодавець передбачив випадки розширення кола обов’язків працівника, що виходять за межі його посадової інструкції. Зокрема, одним із видів збільшення кількості обов’язків працівника є суміщення посад (професій).

Суміщення посад (професій) – це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою посадою, професією (у межах робочого часу за основною роботою). Суміщення посад (професій) передбачає, що суміщувана посада (робоче місце за відповідною професією) є у штатному розкладі, але не заповнена, залишається вакантною.

Суміщення посад (професій) згідно з ч.3 ст.32 КЗпП є зміною істотних умов праці.

Для встановлення суміщення посад або професій роботодавцеві необхідно попередити працівника про таке навантаження не пізніше, ніж за два місяці. Попередження про зміну істотних умов праці є персональним та оформлюється у письмовій формі. Згода працівника у такому випадку є обов’язковою. Якщо працівник не погоджується продовжувати трудові відносини на нових умовах, то він звільняється на підставі п.6 ч.1 ст.36 КЗпП.

Доцільно проінформувати, що до основних реквізитів наказу про суміщення професій віднесено назва професії, за якою відбуватиметься суміщення, доплата, умови виконання робіт, підстава суміщення та термін виконання обов'язків у разі необхідності.

Доплата провадиться винятково за наказом, оскільки виконання роботи за суміщенням посад не відображається в табелі обліку робочого часу та встановлюється відповідно до вимог ст.105 КЗпП на умовах, передбачених колективним договором. В колективному договорі та наказі про суміщення має бути чітко зазначено, від якої саме посади встановлюється доплата, оскільки розмір доплати за суміщення затверджено тільки працівникам бюджетної сфери.

Якщо суміщення встановлювалося на певний строк, то виконання додаткової роботи в порядку суміщення припиняється без видання окремого наказу. Тобто якщо в наказі про встановлення суміщення зазначений строк, на який працівнику доручалася додаткова робота, але він минув, працівник повертається до виконання лише своєї основної роботи.

Якщо строк суміщення не було встановлено, то працівник має право припинити суміщення з власної ініціативи, надавши роботодавцю відповідну заяву, на підставі якої видається наказ.

Суміщення посад також може бути скасоване за ініціативи роботодавця. У такому випадку згідно із ст.32 КЗпП працівника необхідно попередити про зміну істотних умов праці – скасування суміщення посад – не пізніше, ніж за два місяці, про що має бути видано наказ з основної діяльності.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved