Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРИ НЕПОВНОМУ РОБОЧОМУ ДНІ

Управління Держпраці у Тернопільській області роз’яснило, що переведення працівника на роботу в умовах неповного робочого дня (тижня) проводиться за згодою працівника і оформляється наказом по підприємству. У разі незгоди працівника таке переведення повинно проводитись із дотриманням вимог ч.3 ст.32 КЗпП, а саме: про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Як же проводити оплату праці у разі переведення працівників на роботу в умовах неповного робочого дня (тижня)? При почасовій системі оплаті праці (годинна тарифна ставка/місячний посадовий оклад) оплата праці проводиться за фактично відпрацьований час. Фактично відпрацьований час відображається у табелях обліку робочого часу, що регламентується наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008р. №489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці».

При відрядній системі оплаті праці – за фактично виконану роботу по відрядних розцінках, встановлених на підприємстві. Кількість (об'єм) виконаної працівником роботи відображається у нарядах на виконання робіт.

У всіх випадках оплата проводиться із обов'язковим додержанням мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлених КЗпП і Законом України «Про оплату праці».

Також відповідно до ч.2 ст.30 Закону України «Про оплату праці» роботодавець зобов'язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved