Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРОДАЖУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало, що згідно з п.173.1 Податкового кодексу України (далі – «ПК України») дохід фізособи від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною у п.167.2 ПК України, тобто 5% від розміру отриманого доходу.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника ПДФО).

Як виняток із положень п.173.1 ПК України, дохід, отриманий фізособою від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню (абз.1 п.173.2 ПК України).

Водночас дохід, отриманий фізособою від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою, визначеною п.167.2 ПК України (абз.2 п.173.2 ПК України).

У разі укладення та оформлення договорів відчуження транспортних засобів, зокрема у присутності посадових осіб органів, які здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, такий посередник або відповідний орган виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку. А фізособа під час укладання договору зобов'язана самостійно сплатити до бюджету ПДФО з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна (абз.2 п.173.3 ПК України).

Для цілей п.173.4 ПК України фізособа самостійно визначає суму ПДФО і сплачує його до бюджету через банківські установи.

Фізособа (продавець) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу рухомого майна з іншою фізособою є відповідальною згідно з вимогами розділу IV ПК України за нарахування та утримання ПДФО та сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету за місцем нотаріального посвідчення таких договорів, а в інших випадках – сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за своєю податковою адресою (підпункти «б» та «в» пп.168.4.5 ПК України).

Водночас, порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (далі – «Декларація») визначено ст.179 ПК України, згідно з п.179.2 якої обов’язок платника ПДФО щодо подання Декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.

Враховуючи вищевикладене, фізособа - резидент (продавець) під час оформлення договору відчуження іншій фізособі рухомого майна у вигляді вантажного автомобіля в органі, який здійснює реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів або через товарну біржу, зобов’язана самостійно сплатити до бюджету за своєю податковою адресою ПДФО з доходу від продажу такого майна та подати податкову декларацію за відповідний звітний рік – до 1 травня року, що настає за звітним.

Необхідно звернути увагу на те, що річна Декларація за 2019 рік подається до 01.07.2020р., крім випадків, передбачених розділом IV ПК України, коли така Декларація може бути подана пізніше цього строку. Крім того, фізична особа зобов’язана самостійно до 01.10.2020р. сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій нею річній Декларації за 2019 рік.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved