Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ОФОРМЛЕННЯ НОВИХ ФОРМ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ

Міністерство юстиції України (далі – «Мінюст») роз’яснило основні правила оформлення заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Мова йде про форми заяв, які оновлені наказом Мін’юсту, що набуде чинності 01.06.2020р.

Замість нинішніх 24-х форм заяв з 01.06.2020р. використовуватиметься лише дев'ять, вони згруповані переважно за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії.

Незалежно від дій, які необхідно провести, наприклад, щодо фізичної особи-підприємця (реєстрація фізичної особи-підприємцем, включення відомостей про фізичну особу-підприємця до реєстру, зміни відомостей чи припинення), завжди подається одна затверджена форма заяви.

Основні правила оформлення заяв наступні:

1) заява заповнюється друкованими літерами;

2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;

3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;

4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля;

5) відомості про кінцевого бенефіціарного власника засновника юридичної особи заповнюються та надалі оновлюються виключно в разі наявності серед засновників/учасників юридичної особи іншої юридичної особи;

6) відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи під час державної реєстрації змін чи реорганізації юридичної особи заповнюються виключно в разі, коли такі відомості потребують оновлення у зв'язку з певними змінами відомостей про таких кінцевих бенефіціарних власників;

7) заповнення в заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів (наприклад, для держреєстрації припинення юридичної особи окрім обов'язкового внесення відомостей про ідентифікаційний код заявником може бути внесено відомості про організаційно-правову форму та назву. Аналогічно і при держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП).

Мін'юст звернув увагу, що відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи подають та надалі оновлюють усі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Увага! Подання заяв в частині обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій здійснюється з дня розміщення на веб-сайті Мін'юсту відповідного оголошення про можливість обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій шляхом заповнення відповідних сторінок заяв.

Інакше кажучи, з 01.06.2020р. заяви у зазначеній частині «не працюватимуть», потрібно дочекатися спеціального оголошення Мін'юсту. До появи такого оголошення, як і раніше, у разі виявлення заявником бажання обрати спрощену систему оподаткування та/або зареєструватися платником податку на додану вартість та/або включитися до Реєстру неприбуткових установ та організацій слід подавати окрему реєстраційну заяву.

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про номер телефону та/або адресу електронної пошти засновника/учасника, керівника чи члена керівного органу юридичної особи буде здійснюватися після доопрацювання програмних засобів цього реєстру.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved