Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ

Державна служба України з питань праці роз’яснила, що розуміти під терміном «невідповідність працівника виконуваній роботі» як підставу для звільнення працівника з ініціативи роботодавця, та яким чином таку невідповідність встановлюють.

У такому випадку треба підтвердити нездатність працівника взагалі чи належним чином виконувати доручену роботу у зв’язку із відсутністю у нього потрібних теоретичних знань і практичних навичок для виконання дорученої роботи або коли через певні життєві обставини виникають перешкоди для її виконання.

В окремих випадках перешкодою для виконання дорученої роботи може бути те, що працівник не має відповідних документів, котрі підтверджують його освіту, фах та рівень кваліфікації, факт проходження перевірки знань, потрібних для виконання певної роботи.

Перешкодою для продовження роботи також можуть бути скасування допуску працівника до роботи, а також у встановленому порядку позбавлення його права на певний вид діяльності. Тоді буде встановлена невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі.

Невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі, може виявлятися також у незадовільному стані його здоров’я, що перешкоджає продовженню роботи.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved