Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО НАЛЕЖНЕ ПІДПИСАННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

Ч.4 ст.33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачає, що на загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до ч.3 цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» взагалі не передбачає обрання секретаря загальних зборів учасників та підписання ним протоколу.

Ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлює вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації. Так, відповідно до ч. 1 ст. 15 цього Закону рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

Отже, два вказані вище Закони по-різному передбачають підписання протоколу загальних зборів учасників товариства (рішення уповноваженого органу управління юридичною особою).

У листі Міністерства юстиції України від 05.02.2021р. №5297/3319-33-21/8.4.4 було надано наступне роз’яснення щодо порядку підписання протоколу загальних зборів учасників товариства (рішення уповноваженого органу управління юридичною особою):

«…у разі встановлення державним реєстратором при перевірці документів, наданих для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі… що товариство не скористалося положеннями ч.6 ст.11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та не зазначило в статуті інший порядок підписання протоколів загальних зборів учасників, до товариства застосовується загальний порядок підписання протоколу загальних зборів учасників, визначений ч.4 ст.33 вказаного Закону.

У такому разі підписання протоколу головою загальних зборів учасників або іншою уповноваженою зборами особою, а також підписання головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами) та нотаріального засвідчення таких підписів з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів буде відповідати вимогам закону.»

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved