Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ

Верховна Рада України прийняла Закон про внесення змін до процесуальних кодексів щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ (проект № 2314). Цей Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Касаційні скарги, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності змінами, розглядаються в порядку, що діяв до змін.

Касаційні фільтри

Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у таких випадках:

1) якщо суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;

2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтує необхідність відступлення від висновку Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;

3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;

4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених для обов'язкового скасування судового рішення;

5) у разі ухвалення органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, рішення про застосування дисциплінарного стягнення до суддів, які входили до складу колегії суддів апеляційної інстанції, яка переглядала справу, судове рішення у якій оскаржується, за дисциплінарний проступок, вчинений у зв'язку із розглядом такої справи.

У касаційному порядку оскаржуються судові рішення у майнових спорах з ціною позову, що не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім ряду випадків (ГПК).

Не оскаржуються рішення, якщо Верховний Суд уже викладав у своїй постанові висновок щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку (крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку або коли Верховний Суд вважатиме за необхідне відступити від висновку).

У випадку оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо правильне застосування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

Малозначні справи

До справ незначної складності, визнаних судом малозначними, не відносяться справи, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справи, ціна позову в яких перевищує 250 (зараз - 500) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ЦПК).

До малозначних справ в ЦПК віднесено:

1) справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов'язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства);

2) справи про розірвання шлюбу;

3) справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виконання

До заяви, скарги чи клопотання, які подаються на стадії виконання судового рішення, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи.

Відвід

Питання про відвід судді Великої Палати не підлягає передачі на розгляд іншому судді та розглядається Великою Палатою.

Забезпечення позову

Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які мають своїм наслідком припинення, відкладення чи зупинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних процедур, які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб'єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, торги, тендер чи іншу публічну процедуру.

Інше

Визначається, що у разі оскарження ухвал суду про відмову у прийнятті або повернення зустрічного позову, про відмову у прийнятті або повернення позову третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, ухвал про зупинення провадження у справі, які подані з пропуском строку на їх оскарження, до апеляційної та касаційної інстанцій направляються матеріали оскарження.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved