Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПДВ ДЛЯ РЯДУ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ФІНАНСОВІЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СКАСОВАНО ДО 2023 РОКУ

20.12.2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу (проект № 2358). Закон набуде чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Цим Законом продовжено до 01.01.2023 р. тимчасову норму про звільнення від оподаткування ПДВ операцій:

– платників податку – боржника та/або поручителя (майнового поручителя - заставодавця, іпотекодавця) з постачання товарів для цілей погашення заборгованості боржника перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, підписаного згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації. Під час здійснення операцій з постачання товарів, що звільняються від ПДВ, платники податку - боржник та/або поручитель (майновий поручитель - заставодавець, іпотекодавець) не застосовують норми щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування раніше нарахованих податкових зобов'язань та/або сум податку, віднесених до податкового кредиту у зв'язку з таким постачанням;

–банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) товарів, що були отримані ними від боржників, поручителів (майнових поручителів - заставодавців, іпотекодавців) за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподатковування. Звільнення від оподаткування операцій банків та інших фінансових установ стосується тієї частини вартості товарів, за якою вони були набуті у власність у рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики).

У разі постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) банками та іншими фінансовими установами товарів, отриманих ними в результаті операцій, звільнених від оподаткування, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання таких товарів. Ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари були отримані банками та іншими фінансовими установами.

Також до 01.01.2023 р. продовжено тимчасову норму щодо особливостей податкового обліку по податку на прибуток підприємств в процесі фінансової реструктуризації.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved