Зміни та роз'яснення законодавства

news

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ СКАСУВАВ УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ГРОМАДЯН ДО ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

Конституційний Суд України (далі – «КСУ») ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції (конституційності) деяких положень Житлового кодексу Української РСР (далі – «ЖК»). Так, цим рішенням КСУ визнав такими, що не є неконституційними, положення ч. 2 ст. 135 ЖК.

Згідно з цими положеннями ЖК до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР і Української РСР) і перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов або користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а також громадяни, зазначені в ч. 1 ст. 143, ч. 2 ст. 145 і ч. 1 ст. 146 ЖК.

З аналізу положень Основного Закону України випливає, що право на житло може бути реалізоване у спосіб будівництва житла, придбання його у власність або взяття в оренду, а громадянами, які потребують соціального захисту, - у спосіб отримання соціального житла від держави або органів місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Виходячи з наведеного КСУ наголошує, що Конституція встановлює різні способи реалізації свого права на житло і не пов'язує можливості реалізації цього права з постійним проживанням особи у тому чи іншому населеному пункті (з місцем проживання).

КСУ вважає, що положення ч. 2 ст. 135 ЖК суперечать низці положень Основного Закону України.

КСУ звертає увагу на те, що ЖК прийнято до набуття чинності Конституцією України, а тому ряд його положень є такими, що нівелюють сутність конституційного права кожної особи на житло, не відповідають й іншим конституційним засадам соціального, економічного розвитку Українського суспільства та держави, унеможливлюють вільне набуття кожним права приватної власності на житлові об'єкти відповідно до закону. КСУ також підкреслює, що положення преамбули ЖК суперечать ч. 1, 2 ст. 15 Конституції України.

Положення ч. 2 ст. 135 ЖК, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КСУ цього Рішення.

Рішення КСУ є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved