Зміни та роз'яснення законодавства

news

ЧИ МОЖЕ ПРАЦІВНИК ВІДМОВИТИСЯ ВІД ВІДРЯДЖЕННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Необхідність утриматись від виробничих відряджень як обов’язкова вимога карантину чинним законодавством України не визначена.

Законодавство України не передбачає особливий порядок направлення у відрядження працівників під час карантину, тому такий порядок відбувається за загальною процедурою, встановленою Інструкцією №59 та КЗпП. Про це йдеться у відповіді фахівців ГУ Держпраці у Херсонській області на питання, чи може працівник відмовитись від службового відрядження під час карантину.

У Держпраці наголосили: службове відрядження, у яке працівника направляють за розпорядженням керівника установи для виконання роботи, обумовленої трудовим договором, є обов'язковим для працівника. Водночас, як встановлено ст. 31 КЗпП, керівник установи не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Відмова працівника без поважних причин поїхати у відрядження для виконання роботи, обумовленої трудовим договором, може розглядатись як порушення трудової дисципліни.

Також фахівці Держпраці зазначили, що згідно зі:

– ст. 176 КЗпП забороняється направлення у відрядження вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років;

– ст. 177 КЗпП жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, не можуть направлятись у відрядження без їх згоди;

– ст. 1861 КЗпП гарантії встановлені ст.176-177 КЗпП поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Крім того фахівці Держпраці повідомили, що в даний момент і в будь-який інший термін працівник, що знаходиться при виконанні трудових обов'язків, має право на безпечні умови праці відповідно до законодавства (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020р., а також жодним законом чи підзаконним нормативним актом, постановою Кабінету Міністрів України або Указом Президента України, необхідність утриматись працівникам від виробничих відряджень як обов'язкова вимога не визначена.

На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам повинні видаватися безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування (ст. 8 Закону України «Про охорону праці»).

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved