Зміни та роз'яснення законодавства

news

АДВОКАТ НЕ МОЖЕ КОНФІДЕНЦІЙНО СПІВПРАЦЮВАТИ З ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Рада адвокатів України (далі – «РАУ») ухвалила роз’яснення щодо неприпустимості залучення адвоката до конфіденційної співпраці з органами досудового розслідування при наявній згоді клієнта. Таке рішення прийнято 15.11.2019 р. як відповідь на лист Ради адвокатів Харківської області, де повідомлялося про випадок залучення адвоката до негласних слідчих дій у рамках кримінального провадження, що мало наслідком викриття корупційного злочину. При цьому зазначено, що адвокат був «однієї з головних дійових осіб операції».

РАУ наголошує на тому, що прямою нормою діючого Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» є заборона залучати до виконання оперативно-розшукових завдань осіб, професійна діяльність яких пов’язана зі збереженням професійної таємниці, а саме: адвокатів (ст. 11 Закону). Таким чином, погодження адвоката на конфіденційне співробітництво під час оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій є порушенням Закону та відповідно може тягнути дисциплінарну відповідальність (прецеденти викладено у рішеннях ВКДКА з питань, пов’язаних з встановленням дисциплінарного проступку в зазначених діях адвоката, зокрема рішення № XІ-004/2016 від 30.11.2016 р., № V-009/2016 від 26.05.2016 р., № V-011/2017 від 30.05.2017 р., № VІ-002/2018 від 26.06.2018 р.).

«Рада адвокатів України наголошує на законодавчо визначеному обов’язку правоохоронних органів здійснювати оперативно-розшукові заходи чи слідчі дії у рамках діючого законодавства, зокрема зазначеним органам забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва», – ідеться у вказаному вище рішенні РАУ.

Зокрема, забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру (ст. 275 КПК України).

Аналогічно забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці (п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону).

РАУ вважає за необхідне роз’яснити, що у контексті приписів ст. 23 Закону та Правил адвокатської етики, кожен адвокат зобов’язаний утримуватись від участі в конфіденційному співробітництві під час оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, оскільки таке співробітництво може привести до розкриття адвокатської таємниці. Натомість, у разі отримання пропозицій щодо здійснення таких незаконних дій, адвокати мають звертатись до правоохоронних органів та повідомляти про такі факти ради адвокатів регіонів з метою захисту своїх прав та гарантій адвокатської діяльності.

РАУ наголошує, що «розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів досудового розслідування і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю» (ст. 10 Правил адвокатської етики).

Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів. Зокрема, адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, якщо результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, Правилам адвокатської етики (ст. 28 Закону).

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved