Новини судової практики

news

ПРО ПОВАЖНІ І НЕПОВАЖНІ ПРИЧИНИ НЕЯВКИ ПОЗИВАЧА ДО СУДУ

Процесуальний закон не вказує на необхідність врахування судом...

ПРО УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Відсутня заборона на укладення цивільно-правових правочинів...

ПРО ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ УКЛАДЕННЯ ЗМІШАНОГО ДОГОВОРУ

Сторони мають право укласти договір, у якому містяться елементи різних...

ПРО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ДОПИТ СУДОМ ОСОБИ, ОБВИНУВАЧЕНОЇ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

Незалежно від обсягу доказів, які досліджуватимуться судом...

ПРО НЕСВОЄЧАСНЕ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБТЯЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ДО РЕЄСТРУ ОБТЯЖЕНЬ

Добросовісність – це певний стандарт поведінки, що характеризується...

ПРО ТЕ, ЩО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ НЕ Є ТОТОЖНИМ ВИЗНАННЮ ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ

Розірвання договорів оренди земельної ділянки шляхом укладання...

ПРО ТЕ, КОЛИ АПЕЛЯЦІЙНИМ СУДОМ ПРИЙМАЮТЬСЯ НОВІ ДОКАЗИ

Апеляційний суд може встановлювати нові обставини, якщо...

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВПІЗНАННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису...

ПРО ТЕ, ЩО СЛІД ВРАХОВУВАТИ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ШАХРАЙСТВА

Суб’єктивна сторона шахрайства характеризується прямим умислом і...

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ, ЯКЩО БАТЬКИ ПРОЖИВАЮТЬ РАЗОМ

Суд враховує, хто з батьків виявляє більшу увагу до дітей і...

ПРО ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКУ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ У ТРУДОВИХ СПОРАХ

Ч.3 ст.184 КЗпП України заборонено звільнення вагітної жінки та...

ПРО ПРИСВОЄННЯ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ

Чинне законодавство України чітко не регламентує процедуру присвоєння...

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ

Законом України «Про судовий збір» визначений перелік осіб, які...

ПРО ВИЗНАННЯ ОСОБИ ТАКОЮ, ЩО ВТРАТИЛА ПРАВО НА КОРИСТУВАННЯ КВАРТИРОЮ

Член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом...

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved