Новости судебной практики

news

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА БЕЗ ОТРИМАННЯ ЗГОДИ ПРОФСПІЛКИ

Звільнення працівника без отримання згоди профспілки не є «автоматичною» підставою для скасування наказу про звільнення.

Так, Пленумом Верховного Суду України у п.15 постанови від 06.11.1992р. №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» було роз’яснено, що «суд, встановивши, що звільнення працівника проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до профспілкового органу, зупиняє провадження по справі, запитує згоду профспілкового органу і після її одержання або відмови профспілкового органу в дачі згоди на звільнення працівника розглядає спір по суті. Не буде суперечити закону, якщо до профспілкового органу в такому випадку звернеться власник чи уповноважений ним орган або суддя при підготовці справи до судового розгляду. Аналогічним чином вирішується спір про поновлення на роботі, якщо згоду профспілкового органу на звільнення визнано такою, що не має юридичного значення. Відмова профспілкового органу в згоді на звільнення є підставою для поновлення працівника на роботі

Зазначений вище висновок Пленуму Верховного Суду України підтверджено і практикою Верховного Суду. Зокрема, у постанові Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду від 05.09.2019р. у справі №336/5828/16 було зроблено висновок, що при звільненні без отримання згоди профспілки суд має зупинити провадження у справі та запитати відповідний орган щодо згоди на звільнення працівника. «Відсутність такого рішення під час звільнення працівника сама по собі не є безумовною підставою для його поновлення на роботі, оскільки така згода або незгода на звільнення може бути витребувана судом при вирішенні трудового спору.»

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved